Ernest ja Rachel Komanapalli

Vuonna 1968 Rachel Komanapalli vieraili syöpää sairastavan naisen luona ja nainen pyysi Rachelia huolehtimaan hänen lapsistaan, jos hänelle tapahtuisi jotain. Rachel lupasi tehdä sen arvaamatta, että kahden  päivän kuluttua nainen kuolisi. Hän otti naisen lapset kotiinsa.

Pian sana  Komanapallien avuliaisuudesta alkoi levitä ja kolmen viikon kuluessa 25 orpolasta asui jo heidän pienessä kodissaan. Näin Miriam Lastenkotityö sai alkunsa. Tänään on toiminnassa jo yli 30 orpokotia tarjoten suojan, ruoan, vaatetuksen ja koulutuksen yli 5000 lapselle.

Pienen alun jälkeen yli 10 000 lasta on saanut kodin ja heistä on kasvanut vastuullisia, terveitä ja rakentavia kansalaisia Intiassa. Rachelista on tullut kahden oman biologisen lapsen ja kolmen adoptoidun lapsen lisäksi todellinen "Israelin äiti".

Näissä kodeissa aikuiseksi kasvaneet ovat löytäneet työnsä ja elämäntehtänsä monilta eri elämänalueilta. He toimivat muun muassa hallituksen virkamiehinä, palveluammateissa, teollisuuden palveluksessa, opettajina ja sairaanhoitajina. Monet heistä ovat saaneet kutsun hengelliseen työhn ja toimivat pastoreina. Kaikki ovat kiitollisia Jumalalle Miriam Lastenkotien tarjoamasta mahdollisuudesta elämisen arvoiseen elämään.

Lapsista huolehtimiseen liittyy monia vastuita ja velvollisuuksia. Se ei riitä, että he saavat päivittäisen ravinnon ja suojan, vaan tarkoituksena on, että myös heidän tulevaisuuden toimeentulonsa ja elämänlaatunsa olisi turvattu.

Vuonna 1972 Miriam-peruskoulu aloitettiin Amalapuramin orpokodin yhteydessä. Aluksi tarkoituksena oli opettaa vain ensimmäisiä luokkia ja sitten lähettää heidät valtion kouluihin. Pian kuitenkin huomattiin, että valtion koulut eivät kyenneet tarjoamaan pätevää opetusta, jolloin nähtiin tarpeelliseksi lähteä kehittämään ylempien tasojen koulutusta sekä orpokodin lapsille että myös yhteiskunnan muille vähäosaisille ja kristillisille vähemmistöille. Näin vähitellen on yläasteen ja lukion lisäksi perustettu myös ammattikoulu, ammattikorkeakoulu kahdelletoista eri suuntautumisvaihtoehdolle ja raamattukoulu. Jo sadat nuoret ovat saaneet nauttia oppimisen ilosta ja mahdollisuudesta menestyä elämässä.

Lisää tietoa Manna Ministries -työstä löydät heidän nettisivuiltaan.