Majakka mukana päihdetyössä

Espoon Ankkuri on avopalvelukeskus, jossa matalankynnyksen
päiväkeskus- ja avohoitoyksikkö on saman katon alla.

  • Päiväkeskus on avoinna arkisin 9 - 14. Siellä vietät aikaasi ja tapaat muita ihmisiä. Sinulla on mahdollisuus vain olla, keskustella, lukea lehtiä, käyttää internetiä sekä pelata esim. biljardia. Käytössäsi on myös suihku ja pesukoneet. 9 - 10 tarjolla on maksuton diakonia-aamiainen (puuro, leipä, kahvi, mehu).
  • Vertaistukiryhmiä
  • Päihdevierotuksen läpikäyneille jatkohoito avohoitona.

Matinkartanontie 16 B, 02230 Espoo
Matinkylän terveyskeskuksen vieressä, puh 010 2313 760, espoonankkuri@samaria.fi, www.samaria.fi.


Majakka-seurakunta osallistuu Espoon Ankkurin toimintaa yhtenä viidestä yhteistyöseurakunnasta. Espoon Ankkuri on matalan kynnyksen Päiväkeskus, tuki toipumiskaaren kaikissa vaiheissa ja muutoshalusta kuntoutumiseen ja uuteen elämäntapaan.

Espoossa jopa 3000 huumeiden käyttäjää ja 25 000 - 30 000 alkoholin suurkuluttajaa. Terveysneuvontapiste Vinkeissä asioi 2005 noin 800 suonensisäisesti huumeita käyttävää espoolaista. Valtaosa Vinkkien asiakkaista on 20 - 29 -vuotiaita. Vaikka Vinkkien asiakas määrät ovat vuosittain lisääntyneet, toiminta tavoittaa edelleen vain osan huumeiden käyttäjistä.

Päihdehoitoon hakeudutaan Espoossa jonkin verran aikaisempaa enemmän, ja asiakkaat ovat psyykkisesti ja fyysisesti aiempaa huonokuntoisempia. Espoossa on tarve monimuotoiselle päihdetyölle, ja laajalle yhteistyölle.

Espoon Ankkuri -hankkeen tarkoituksena on luoda uusi ja kokonaisvaltainen toimintamalli päihdeongelmaisten kohtaamisessa ja kuntoutumisessa arkeen ja yhteiskuntaan sopeutumisessa. Toimintamallin avulla ihmiset tulevat autetuiksi toipumiskaaren alusta loppuun ilman väliin putoamisia. Lisäksi tarkoituksena on rakentaa Espooseen mahdollisimman saumaton yhteistyöverkosto sosiaalitoimen, Samaria-hoitoketjun, seurakuntien ja muiden tahojen välillä. Tämä merkitsee, että asiakkaat tavoittava työ, katkaisuhoito, kuntoutus ja kunkin asiakkaan yksilöllinen yhteiskuntaan sopeutuminen saadaan toimimaan yhteen.

Hanke toteutetaan kumppanuusperiaatteella viiden espoolaisen seurakunnan kanssa. Lisäksi rakennetaan laajaa yhteistyöverkostoa.

Espoon Ankkuri tarjoaa päivätoimintaa, ennalta ehkäisevää, muutoshalua vahvistavaa ja ohjaavaa tukea Yhteisöllisyyttä. Aktiivinen kansalaistoiminta on olennaisin osa päiväkeskuksen toimintaa. Päihdevieroituksen läpikäyneille jatkohoidon avohoitona, jossa tarkoituksena on luoda valmiuksia kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan, pysyvään raittiuteen sekä auttaa sopeutumisessa yhteiskuntaan.

Lisätietoja täältä.