Arvot

Majakan arvolausekkeella haluamme kuvata niitä asioita, joita pidämme toiminnassamme keskeisinä. Haluamme niiden ohjaavan keskinäisiä suhteitamme ja luovan yhtenäisen, rakentavan toiminnallisen ilmapiirin.

Majakan arvolauseke:  Yhdessä olemme aivan valloittava seurakunta, kun sytymme, rakastamme ja rakennamme.

Yhdessä: Jokainen on tärkeä ja jokaista tarvitaan. Pyydämme rohkeasti ihmisiä osallistumaan ja palvelemaan seurakunnassa.

Aivan valloittava: Haluamme olla ihmisläheinen ja ystävällinen seurakunta, joka on sitoutunut lähetyskäskyn toteuttamiseen. 

Sytymme: Haluamme olla innostuneita elämästä, Jumalasta, seurakunnasta ja kutsustamme. Jeesus ei jättänyt meitä yksin, vaan lähetti Pyhän Henkensä. 

Rakastamme: Ilman rakkautta emme ole mitään (1 Kor. 13:2).  Kokouksista kohtaamisiin, kohtaamisista ystävyyteen ja ystävyydestä rakkauteen. Rakkaus antaa luvan levätä, epäonnistua ja kokeilla uutta.

Rakennamme: Haluamme rakentaa seurakuntaa, jonka työ on siirrettävissä tuleville sukupolville. Sille mille palan, sille elän, siitä kerron ja sitä rakennan!

Voit lukea enemmän Majakan arvoista, missiosta, visiosta ja tavoitteista täältä (linkki).