Navigointiohje

Navigointiohjetta voisi kutsua Majakka-seurakunnan perustusasiakirjaksi. Näiden asioiden ympäirlle seurakunta syntyi vuonna 1998. Dokumentti on kokenut vain vahäisiä muutoksia vuosien varrella. 

Navigointiohje oli myös taustalla kun loimme yhdessä "Majakka-seurakunnan missio, arvot, visio ja tavoitteet 2016-2018" -dokumentin. Voit lukea sen täältä (linkki). 

NAVIGOINTIOHJE

Navigointiohje kuvaa lyhyesti niitä tavoitteita ja päämääriä, joita kohden Majakka seurakunta haluaa kulkea. Ymmärrämme, että kaikkea ei voi saada aikaan hetkessä, vaan se vaatii työtä ja antautuneita ihmisiä. Haluamme olla päämäärätietoisia ja siksi toimintamme on kiteytetty Majakan Navigointiohjeeseen. Rukouksemme on, että seuraavat asiat voisivat auttaa meitä kulkemaan yhdessä kohti samaa päämäärää.

APOSTOLINEN

Majakka seurakunta on Uuden Testamentin periaatteiden mukainen taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäinen paikallisseurakunta. Haluamme istuttaa uusia itsenäisiä paikallisseurakuntia sekä tehdä ja edesauttaa lähetystyötä koko maailman tavoittamiseksi. Rakennamme yhteyttä kaikkien uskovien ja seurakuntien kanssa siltä pohjalta, että kaikki mikä on syntynyt ylhäältä on yhtä ja kuuluu Jumalalle ja kristityille yhteisesti. Uskomme seurakuntavirkoihin, armolahjoihin, tunnustekoihin ja apostoliseen uskontunnustukseen sekä Jeesuksen jumaluuteen ja ehdottomaan herrauteen ja sille alistumiseen. Motto: Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan; ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

OPETTAVA

Seurakunnan tehtävä on opettaa ihmisiä pitämään kaikki se, mitä Jeesus opetti. Apostolien aikainen opetus perustui yksinkertaisuudessaan kolmenlaiseen opetukseen:

  1. Jeesuksen opetukset hänen elämänsä aikana.
  2. Jeesuksen opetukset hänen kuolleista heräämisensä ja taivaaseen astumisen välillä.
  3. Pyhä Hengen opetus Jeesuksen opetuksista.

Tie Kristuksen kaltaisuuteen ovat ne sanat, jotka hän puhui. Painopiste yhteen tulemisissa on opetuksessa ja yhteisessä jakamisessa. Uskomme, että Raamatun opetusta tulee olla riittävästi tarjolla, monin tavoin ja muodoin. Vuorovaikutuksen tulee pohjautua Raamattuun ja sen ympäriltä nouseviin haasteisiin. Motto: Vain jatkuvasti julistettu elävä Sanan opetus voi pitää seurakunnan terveenä, kasvavana ja eteenpäin menevänä.

VARUSTAVA

Kaikki, mitä Herra on meille antanut, annetaan koko seurakunnan käyttöön ja sen hengellisiksi resursseiksi. Pyrimme toiminnassamme luomaan ja kehittämään metodeja, muotoja ja materiaalia koko Suomen seurakuntaa varten. Olemme aktiivisia suhteissamme muihin seurakuntiin. Järjestämme kansallisia koulutustapahtumia ja seminaareja yksin ja yhdessä muiden seurakuntien kanssa. Tuotamme hengellistä opetusmateriaalia. Motto: Tehdäksemme pyhät valmiiksi palveluksen työhön

KESKELLÄ KOTIA

Uskomme, että suomalaiseen nykyaikaiseen seurakuntaan kuuluu oleellisena osana pienryhmät. Seurakunnan tulee olla keskellä kotia. Jos kotejamme ei voiteta Kristuksen palvelemiseen, ei seurakunnalla ole todellisia syvälle yhteiskuntaan ulottuvia vaikutusmahdollisuuksia. Todellinen syvätyö ja ihmisten kohtaaminen tapahtuu pienryhmissä ja opetusseminaareissa, joissa on aikaa ja mahdollisuuksia olla yksilöllinen. Motto: Mikään ei ole lähempänä kuin koti, eikä mikään vaikuta meihin enempää kuin se, mitä kodissamme tapahtuu.

KESKELLÄ YHTEISÖÄ

Seurakunnan tulee sijoittua keskelle yhteisöä, olla aktiivinen osa sitä mitä ympärillä tapahtuu. Uskomme, että toimiva seurakunta ei voi olla vaikuttamatta sitä ympä- röivään yhteisöön. Olemme aktiivisia asioihin vaikuttajia. Otamme kantaa lehdissä, paikallis-radioissa ja kampanjoimme hyvien raamatullisten asioiden puolesta. Menemme ihmisten keskelle ja ilmoitamme olemassaolostamme. Järjestämme tapahtumia ihmisten tavoittamiseksi. Selvitämme ympärillämme asuvien ihmisten tarpeita ja pyrimme auttamaan heitä (vähäosaisten auttaminen, ruokapalvelu ym.). Motto: Ylös ja ulos ja voit itsekin paremmin

RUKOILEVA

Uskomme, että kaiken toiminnan tulee perustua Raamattuun ja sen rukouksessa valmistamiseen. Uskomme, että Herran huoneen tulee olla ensisijaisesti rukoushuone, jossa 'runsaasti asuu Jumalan sana'. Toiminnassamme haluamme olla sisäisesti ohjautuvia. Rukouksemme on, etteivät ulkoiset asiat ohjaisi sisäistä, vaan sisäinen elämä ulkoista. Motto: Emme voi olla ulkoiselta vaikutukseltamme suurempia, kuin mitä sisäinen elämämme Jumalan kanssa on

VISIONÄÄRINEN

Koko maailmankaikkeudessa ei ole mitään niin luovaa kuin Pyhän Hengen työ ja toiminta. Joka elää yhteydessä tähän voimaan tekee tekoja, jotka viitoittavat tietä tulevaisuudelle. Visionäärisyys on tässä hetkessä elettyä elämää, jossa jalat ovat maassa ja kädet huomisessa. Näkymme on suurempi kuin luonnollinen kykymme ja kapasiteettimme. Pidämme näkyä esillä. Puhumme siitä, etsimme sitä ja sen löytämiseen käytämme aikaa. Sitä tarkistetaan ja siihen kysytään neuvoa. Jumalalla on näky meistä ja meillä on näky Jumalasta. Rukouksemme on 'Jumala auta meitä tulemaan osaksi sitä suunnitelmaa, joka sinulla on meille ja maallemme. Motto: Emme tule voittamaan tätä maata Jumalalle sillä mitä olemme tai omistamme, vaan tulemalla yhdeksi sen näyn kanssa, joka Jumalalla on meistä ja tästä maasta.

KANSAINVÄLINEN

Pyrimme jatkuvaan vuorovaikutukseen maailmanlaajuisen seurakunnan kanssa erilaisten yhteistyökanavien kautta. Kutsumme kansainvälisesti merkittäviä hengellisiä vaikuttajia Suomeen. Osallistumme kansainvälisiin tapahtumiin. Motto: Näky voi kasvaa ja uudistua vain itseään suuremman näyn vaikutuksesta. 'Se mitä ihminen tietää, ei ole läheskään verrattavissa siihen, mitä hän ei tiedä' - Zuangzi (n.369-286 eKr).

NYKYAIKAINEN

Toimintamme rakentuu tiimityöskentelymallin pohjalta. Haluamme toiminnassamme ottaa huomioon yhteiskunnan ja nykyisen ajan. Toiminnassamme pyrimme käyttämään tähän aikaan sopivia metodeja ja tyylejä ihmisten tavoittamiseksi. Haluamme vaikuttaa Radion, TV:n sekä sähköisten viestimien kautta. Motto: Pyhä Henki on maailmankaikkeuden nykyaikaisin viestinviejä - pysykäämme kanavalla.

DYNAAMINEN

Haluamme olla voimakkaasti eteenpäin menevä seurakunta, joka välttää suuria ja jäykkiä rakenteita. Harjoitamme nopeaa, joustavaa, sekä luovuutta soveltavaa päätöksentekotapaa. Seuramme aikaamme reagoimme nopeasti ajan haasteisiin Motto: Syttymisherkkyys pitää elossa, komitea tappaa lopunkin innon. Parempi räjähtäneenä kuin pystyyn kuolleena. -'Sain edes kerran jotain aikaan.'

JULISTAVA & HAASTAVA

Kun sisäinen elämämme on sitoutunut puhtauteen ja pyhyyteen Jumalan edessä, on vaelluksemme itsessään viesti, julistus sekä näkyvälle, että näkymättömälle maailmalle. Jumalaan sitoutuneisuus tulee esiin valinnoissa, jotka myös muodostuvat julistuksiksi ja haasteiksi ympäröivälle maailmalle. Motto: Kristuksen kaltaisuus syntyy valinta kerrallaan.

MUUTTUVA

Sitoutuminen muutokseen tuo yksilön ja seurakunnan elämään jatkuvan etenemisen ja kehityksen. Itseensä tyytyväinen lakkaa muuttumasta. Tässä mielessä haluamme olla tyytymättömiä ja kurottautua uusiin haasteisiin. Motto: Herra, mitä seuraavaksi?