Jumalan rakastamisen vaikeudesta

Jumalan rakastamisen vaikeudesta

Antti Ronkainen 11. toukokuuta 2012

Kirjassaan ”Uuden testamentin narratiivinen teologia” (Perussanoma Oy, 2011) tutkija, dosentti Timo Eskola analysoi seuraavia Vanhan testamentin tärkeitä jakeita:

"Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.”  (5 Moos. 6:4-5, ks. myös Matt. 22:34-40, Mark. 12:28-34,  Luuk. 10:25-28)

Eskola kirjoittaa kuinka Jumalan rakastaminen koko sydämestä ”edellyttää hurskailta juutalaisilta kokosydämistä rakkautta Herraansa kohtaa… Rabbiinisissa teksteissä käytetään myöhemmin sydänmetaforaa hyväksi kielteisessä merkityksessä kuvattaessa uskollisuuden rakoilemista ja petollisuutta. Silloin valitun kansan jäseniä varoitetaan puolinaisesta eli jaetusta sydämestä.” (s. 88, 89) Kaikesta sielusta rakastaminen tarkoittaa sitä, että ”hurskas juutalainen antaa henkensäkin Jumalan käsiin… Jumalan rakastaminen kaiken mahtinsa voimin on tulkittu juutalaisessa teologiassa rikkautensa uhraamiseksi Jumalalle” (s. 89).

Eskola käy vielä tarkemmin läpi (s. 91-98), miten nämä jakeet ovat läsnä  varsinkin vuorisaarnan loppuosassa (Matt. 5:43-45, 6:19-33), kuinka  Saatana kiusasi Jeesusta erämaassa näillä kolmella alueella (Matt. 4.1-11), kuinka kylväjä vertauksessa nähdään viitteitä näihin jakeisiin (Matt. 13:1-9).

Pohdin, kuinka Pietari omin voimin epäonnistui Jumalan rakastamisessa koko sydämestä (kielsi Jeesuksen, Matt. 26:75), koko sielusta (pakeni kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, vaikka oli luvannut vaikka kuolla Jeesuksen kanssa, Matt. 26:35). Pietarin palaaminen kalastamaan Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen herättää myös ajatuksen, oliko hän pettyneenä päättänyt ottaa elämänsä ja taloutensa omiin käsiinsä ja palata takaisin siihen, mistä oli lähtenyt Jeesusta seuraamaan, kalastajan ammattiin (Joh. 21:3).

Jeesuksen kohtaaminen rannalla (Joh. 21) ja helluntai (Apt. 2) muuttivat Pietarin elämän suunnan. Hänestä ei tullut täydellistä, mutta paljon muuttui. Hänen elämäänsä eivät enää määritelleet hänen epäonnistumisensa, vaan Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen voima. Nyt hänellä oli mahdollisuus rakastaa Jumalaa koko sydämestä (uskollisesti), koko sielusta (kärsi perimätiedon mukaan marttyyrikuoleman) ja koko voimallaan (antoi taloutensa Jumalan käsiin ja lähti toteuttamaan kutsuaan apostolina).

Puhuikohan Jeesus niin paljon rahasta ja antamisesta, koska tiesi, että jos Jumalalla olisi minun rahani, niin mitä todennäköisimmin Hänellä olisi myös sieluni ja henkeni. Ainakin Hän näki terävästi, että missä on aarteeni, siellä on myös sydämeni (Matt. 6:21).

On terveellistä pohtia, rakastanko Jumalaa todella koko sydämestäni, koko sielustani ja koko voimastani. Hyödyllistä on myös miettiä, miten tämä rakkaus näkyy aikani, lahjojeni ja varojeni käytössä. Pietarin elämästä on taas hyvä muistaa, että emme voi rakastaa Jumalaa ja elää tätä rakkautta todeksi arjessa ilman Jumalan rakkauden kokemista ja ilman Pyhän Hengen voimaa.