Keneen voimme luottaa - Osa 2

Keneen voimme luottaa - Osa 2

Titta 26. marraskuuta 2015

Käytä lahjojasi

Jumala on antanut meille tiettyjä hengellisiä kykyjä, lahjoja ja taitoja. Hän on tehnyt meihin sijoituksen ja hän tahtoo saada ja odottaa saavansa osinkoa sijoitukselleen. ”Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina” (1. Piet. 4:10). 

Jos en käytä minulle uskottuja lahjoja, muut ihmiset tulevat petetyiksi, koska en anna heille sitä panosta, jonka Jumala on varustanut ainoastaan minut antamaan. Uskollisuutta ei ratkaise se, ettei minulla ole jotakin tai etten voi tehdä jotakin. Uskollisuus perustuu siihen, mitä teen sillä mitä minulla on. Olen velvollinen käyttämään juuri niitä lahjoja ja taitoja, jotka Jumala on minulle antanut. 

Käytä aikasi hyödyllisesti

Aika on jotain, mikä kuuluu meille kaikille. Kaikilla on sama määrä aikaa. Efesolaiskirjeessä (5:15) sanotaan: ”Eläkää siis elämäänne asianmukaisen vastuullisesti, älkää niin kuin ihmiset, jotka eivät ole perillä elämän tarkoituksesta, vaan niin kuin ne, jotka sen tietävät. Käyttäkää aikanne hyödyllisimmällä mahdollisella tavalla.”

Voit käyttää aikasi kolmella mahdollisella tavalla: kuluttaa, tuhlata tai sijoittaa sen. Paras mahdollinen tapa käyttää aikaansa on sijoittaa se johonkin, mikä kestää kauemmin kuin oma elämä. 

On olemassa kaksi keskeistä ajanhaaskausta aiheuttavaa tekijää: sureminen ja murehtiminen. Kun suremme menneitä, haaskaamme valtavasti aikaa katselemalla taaksepäin muuttaaksemme jotakin, mitä kuitenkaan emme voi muuttaa. Kun murehdimme tulevaa, tuhlaamme aikaa vaivaamalla mieltämme tapahtumilla, joita ei ehkä koskaan edes tapahdu. Sen tuloksena tuhlaamme täksi päiväksi annettua aikaa ja energiaa. Jotta tulisit uskollisemmaksi ihmiseksi, sinun täytyy luopua ajattelusta, jota kutsutaan sitten kun –ajatteluksi. ”Sitten kun jään eläkkeelle... Sitten kun saan kaikki laskut maksettua, sitten voin palvella Jumalaa.” Kuitenkin Jumala käskee olemaan uskollinen juuri nyt. 

Jumala kyllä ymmärtää aikataulumme. Hän ymmärtää sen paremmin kuin me itse. Mitä minun siis tulisi tehdä? Puhua hänelle aikataulustani. Voin sanoa: ”Jumala, kerro minulle, mistä minun on tarpeen luopua. Kerro minulle, mihin uuteen minun pitäisi tarttua.” Minun täytyy kenties luopua joistakin asioista ja tartuttava elämässäni joihinkin uusiin asioihin. Jumala voi auttaa minua tekemään nämä valinnat.

Pysy ystäviesi vierellä

Toinen keino uskollisuutensa vahvistamiseen on henkilökohtaisen lojaalisuutensa lujittaminen. Uskollinen ihminen pysyy ystäviensä vierellä. Sananlaskuissa (17:17) sanotaan: ”Tosi ystävä on aina uskollinen. Siksihän veli on syntynyt, että auttaisi hädän hetkellä.” Aidot ystävät ovat luotettavia ja johdonmukaisia. Joku on sanonut, että kun ajat ovat vaikeat, aito ystävä ei ehkä edes huomaa sitä – mutta huomaamattaan kantaa silti sinua. 

Jos sinua pyydettäisiin kirjoittamaan kirjeet viidelle tuntemallesi ihmiselle, joihin voit luottaa, kenelle kirjoittaisit? Entä jos kysymys esitetään toisinpäin? Kuka voisi kirjoittaa sinulle ja sanoa: ”Tiedän voivani luottaa sinuun, jos ajat käyvät vaikeiksi?”

Hoida raha-asiasi

Jos tahdomme vahvistaa uskollisuuden hedelmää, meidän on opittava hoitamaan raha-asioitamme. Jumala on antanut meille voimavaroja ja tavassamme hoitaa rahojamme koetellaan uskollisuuttamme hänelle. Jeesus sanoo: ”Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista?” (Luuk. 16:11). Jumala sanoo, että jos emme ole uskollisia aineellisen omaisuutemme suhteen, hän ei usko meille hengellisiä voimavaroja.

Voimme esittää itsellemme seuraavia kysymyksiä: ”Olenko uskollinen maksaessani kymmenyksiä Herralle? Maksanko laskuni ajoissa? Jos vertaan antamistani kulutukseeni ja kulutustani säästöihini, onko elämäni todella tasapainossa? Hallitsenko viisaan taloudenhoitajan tavoin varoja, jotka Jumala on minulle antanut?” 

Mitä tarkoittaa olla uskollinen raha-asioissa? Mitä merkitsee olla uskollinen erityisesti antamisessa? Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä (16:2) sanotaan: ”Jokaisena Herran sunnuntaina kunkin teistä tulisi panna talteen osa siitä, mitä olette viikon mittaan ansainneet, ja antaa se uhrilahjana. Määrä riippuu siitä, miten paljon Herra on auttanut teitä ansaitsemaan.” Tässä jakeessa sanotaan kolme asiaa.

Ensinnäkin meidän tulisi antaa säännöllisesti. Uskollisen ihmisen antaminen on järjestelmällistä, ei puuskittaista. Jumala sanoo, että antamisen pitäisi tapahtua johdonmukaisesti joka sunnuntaina, pidimmepä siitä tai emme. Meidän tulisi rukouksen hengessä laatia suunnitelma ja panna syrjään jotakin kaikesta ansaitsemastamme.

Titta


Kuva: FreeImages.com/ Guilherme Silva