Keneen voimme luottaa - Osa 3

Keneen voimme luottaa - Osa 3

Titta 3. joulukuuta 2015

Tee parhaasi työssäsi

Seitsemäs keino kasvaa uskollisemmaksi on tehdä työnsä parhaansa mukaan.

Jeesus sanoo: ”Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin” (Luuk. 16:10). Elämä koostuu paljolti pienistä asioista. Jos et ole uskollinen pienissä asioissa, et ole oleva uskollinen elämässä muutenkaan. Pienet asiat, kuten päivittäinen hiljainen hetki ja rukous, tuottavat suuria tuloksia. Menestys kumpuaa siitä, että olemme uskollisia pienissä asioissa, joita toiset saattavat väheksyä.

Uskollisuuteen vaikuttaa myös se, miten käsittelemme sitä, mikä ei ole meidän. Jeesus sanoo: ”Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne?” (Luuk. 16:12). Kun olen työpaikalla, olenko yhtä luotettava tarvikkeiden suhteen kuin olisin, jos itse maksaisin niistä?  Miten käsittelen esineitä, jotka eivät ole omiani? Jumala sanoo, että sekin on uskollisuuden koettelua.

Jumala lausuu, että meidät kerran palkitaan uskollisuudestamme. Raamattu sanoo: ”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille” (Kol. 3:23). Kristityillä tulisi olla sellainen maine, että he ovat kaikkein uskollisimpia ihmisiä työpaikallaan. He ovat aina tietoisia siitä, kuka on heidän todellinen pomonsa. 

Sitoudu seurakuntaasi

Vielä yksi tapa vahvistaa uskollisuutta on sitoutua tiettyyn paikalliseen uskovien yhteisöön. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessään (12:4-5) että ”Me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä”

Kristityt ovat mukana hengellisessä taistelussa (Ef. 6:10-18). Monet sanat, joita Raamatussa käytetään kuvaamaan kristillistä elämää, ovat peräisin sodankäynnistä: taistella, valloittaa, ponnistella, saavuttaa, voittaa. Paavali käskee meitä: ”Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus” (Ef. 6:11). Olemme mukana hengellisessä sodankäynnissä, tiesimmepä sitä tai emme, ja siksi tarvitsemme vahvistusta. Kun tulimme uskoon, meidät kirjattiin Jumalan armeijan miesvahvuuteen.

Seurakunnan jäsenyys merkitsee sitoutumista muihin kristittyihin. Se on päätös tulla osallistujaksi, ei jäädä pelkäksi sivustakatsojaksi. Lakkaamme silloin olemasta kuluttajia – se sijaan meistä tulee tekijöitä.

Yksi ihminen vastasi, kun joku kysyi häneltä, mikä ero on pelkän kirkossa käymisen ja seurakunnan jäseneksi tulemisen välillä. Hänen vastauksensa kuului: ”Se on sama kuin avioliiton solmimisen ja pelkän yhdessä asumisen välillä: sitoutuminen.”

Kreikan kielen sana Koinonia, joka Raamatussa tavallisesti käännetään sanoilla yhteys tai keskinäinen yhteys, merkitsee, että olemme yhtä sitoutuneita toisiimme kuin Jeesukseen Kristukseen. Jeesus sanoi: ”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne” (Joh. 13:35). 

Olipa kysymys antamasi lupauksen täyttämisestä, avioliittosi pitämisestä kunniassa, sitoutumisesta seurakuntaasi, työsi tekemisestä parhaasi mukaan tai uskollisuudesta ystäviäsi kohtaan, Jumala on kunnioittava uskollisuuttasi. Näin siksi, että hän tahtoo sinun tulevan yhä enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi, hänen, joka oli uskollinen kuolemaan saakka.

Emme mitenkään voi yliarvioida uskollisuuden valtavaa merkitystä. Jeesus esitti vertauksen isännästä, joka matkusti pois ja jätti palvelijansa vastuuseen omaisuudestaan (Matt. 25:14-30). Kun isäntä sitten palasi, palvelijoita ei palkittu heidän kykyjensä, tietojensa tai hyvien aikomustensa perusteella vaan uskollisuudestaan. Jeesus on jättänyt sinut ja minut vastuuseen asiastaan täällä maan päällä, ja eräänä päivänä hän palaa takaisin. Kun hän tulee, kohtaako hän meidät uskollisina?

Titta


Photo:FreeImages.com/ Iraine