Kirja-arvostelu: Epäilijän kirjeet

Kirja-arvostelu: Epäilijän kirjeet

Markus 15. marraskuuta 2013

"Miksi kristinusko on aiheuttanut niin paljon pahaa? Miksi Jumala luo maanjäristyksiä ja nälänhätää? Mihin kaikkivaltias Jumala tarvitsee rukousta? Eivätkö evankeliumit olekin täynnä ristiriitoja?”

Miten suhtautuisit, jos lähiomaisesi alkaisi esittää tällaisia kysymyksiä? Teologian tohtori, tunnustava kristitty Gregory Boyd ilahtui, kun hänen iäkäs agnostikko-isänsä suostui poikansa kanssa kirjeenvaihtoon, jonka tarkoituksena oli käsitellä tämän kristillisen uskon perusteita. Seurauksena oli pitkä dialogi, jossa siihen asti uskonnollisesti välinpitämätön Boyd vanhempi esitti kymmenittäin tyypillisiä kysymyksiä ja argumentteja kristinuskoa vastaan, joihin hänen poikansa pyrki vastaamaan parhaansa mukaan. 

Isä-Boydin kirjeet ovat sävyltään teräviä, joskus kiivaitakin, mutta monista nykyajan nettikeskustelijoista poiketen hänen perimmäisenä motiivinaan ei ole ”hihhulin” retorinen nöyryyttäminen vaan vilpitön totuuden etsintä. Aiheet ovat pitkälti juuri niitä, jotka ovat aina pohdituttaneet niin Raamatun Jumalaan uskovia kuin Häntä epäileviäkin. Poika-Boyd ottaa isänsä jokaisen kysymyksen vakavasti, omatkin tunnetason haasteensa esim. kärsimyksen ongelman edessä tunnustaen. Hän paneutuu kristillisen maailmankuvan pulmallisiin kohtiin akateemisen raamatuntutkijan ammattitaidolla, Raamatun sanomaa kunnioittaen mutta samalla eri tulkintamahdollisuudet huomioiden. Pelastushistoriaa korostava Kristus-keskeisyys sekä historiallisen ja kulttuurisen kontekstin huomiointi Raamatun ”hankalien” osioiden selityksessä ovat tässä(kin) kirjassa tehokkaan apologian kulmakiviä. 

Jotkin Gregory Boydin näkemykset voivat hieman hiertää kaikkein tiukimmin perinteisiin oppeihin sitoutuneita kristittyjä. Esimerkiksi kysymyksen kadotukseen joutuneiden iankaikkisesta kärsimyksestä hän jättää avoimeksi. (Lisäksi Boyd kannattaa ns. avointa teismiä (open theism), jonka mukaan Jumala ei ole niin radikaalisti ajan ulkopuolella kuin perinteinen teologia opettaa, joskaan hän ei tuo tätä näkemystä juurikaan esiin tässä kirjassa.)

Kaiken kaikkiaan Epäilijän kirjeet on hyödyllinen käsikirja niille, jotka etsivät keinoja puolustaa uskoaan lähimmäistensä älyllisiä epäilyksiä vastaan, samoin kuin tietenkin niille, jotka epäuskoisinakin ovat avoimia tutustumaan kristinuskon perusteluihin. Lisäksi isän ja pojan kirjeitse käymä keskustelu muodostaa jännittävän draaman, joka huipentuu vanhan epäilijän kohtalon määräävään ratkaisuun.

Markus

Gregory A. Boyd & Edward K. Boyd: Epäilijän kirjeet, 352 sivua. Suom. Pekka Nieminen. AikaMedia 2005. Kirjan voit ostaa mm. kustantajan omasta verkkokaupasta täältä.