Lähdössä vai lähettämässä?

Lähdössä vai lähettämässä?

Elina 5. huhtikuuta 2013

Elämme seurakuntana jännittävää vaihetta monellakin tavalla. Eräs näistä syistä on se, että moni on lähdössä tai suunnittelemassa lähetystyöhön lähtöä pitkän tähtäimen kera. Lähetystyöhön lähdössä on yksinkertaisesti kysymys Jumalan kutsuun vastaamisesta. Toiset meistä Hän on kutsunut lähtemään kansakuntiin kertomaan Pojastaan Jeesuksesta mitä moninaisimmin tavoin. Vaikka kaikkia ei ole kutsuttu lähetystyöntekijän statuksella matkalaukkuelämään, meidät kaikki on kutsuttu olemaan tavalla tai toisella mukana tässä missiossa.

Neal Pirolo kuvaa lähettäjänä palvelemisen eri puolia osuvasti kirjassaan Serving As Senders.
Lähetystyöntekijä tarvitsee ihmisiä ympärilleen, jotka tukevat ja välittävät hänestä. Ovat läsnä. Jopa Jeesus olisi tarvinnut kärsimyksensä hetkellä ystäviensä tukea, mutta opetuslasten unentarve esti heitä ymmärtämästä Jeesuksen tilannetta (ks. Matt. 14:32-42).

Monenlainen käytännön apu on tärkeää, kun henkilö on lähdössä tai jo työskentelemässä kentällä. Kesämökin lainaaminen viikoksi loma-kaudella tai viisumipapereiden täyttö yhdessä ovat käytännön esimerkkejä tämän tyyppisestä tuesta. Paavalilla oli tukijoukkonsa, kovin inhimillinen sellainen, ja hän kuvaa joitakin käytännön tarpeitaan toisen Timoteuskirjeen lopussa (2.Tim. 4:9-16).

Taloudellinen tuki on hyvin keskeinen ja oleellinen tuen muoto ja tapa palvella lähettäjänä. Ei kuitenkaan ainoa. Tukemalla euroillamme lähettejä, mahdollistamme heidän elämisen ja työskentelyn kentällä. Mutta tämän voi nähdä myös laajemmin. Esimerkiksi ne meistä, joilla on kirjanpidollista osaamista, voivat lisäksi tarjota vinkkejä taloudenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Rukoustuki on keskeisin ja tärkein tuen muoto. Jostakin syystä Jumala on valinnut kaikkivaltiudessaan sitoa toimintansa uskovien rukouksiin. Raamatussa on useita esimerkkejä esirukouksen voimasta. Vaikka välillä ei olisi tarkkaa tietoa, mitä lähetin puolesta juuri sillä hetkellä tulisi rukoilla, on Kolossalaiskirjeen malli varmasti aina paikallaan: "...että saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä, ja tulisitte täydelleen tunteman Jumalan tahdon. Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa." (Kol. 1:9-10)

Tukeaan voi tarjota myös auttamalla viestintään liittyvissä kysymyksissä, kuten hoitamalla postituslistaa. Kaikki markkinoinnin keinot voidaan valjastaa mukaan tähän palvelumuotoon, kunhan niissä noudatetaan kohdesidonnaisia raameja. Toisaalta Skype-puhelu tai suklaapainotteinen joulupaketti lähetyskentälle piristävät lähettejä takuuvarmasti.

Lähetti tarvitsee monenlaista apua ja tukea palatessaan kotimaahansa joko vuosilomalle tai päättäessään kautensa kentällä. Erityisesti työn päättyessä lähetyskohteessa kyseessä on lähtöä suurempi sopeutumisen haaste. Tässä vaiheessa kaikki edellä mainitut tuen ulottuvuudet ovat arvokkaita ja lähetin kotimaahan sopeutumista helpottavia.

Otetaan yhdessä nämä haasteet vastaan. Rukoillaan viisautta, miten voimme yksilöinä, perheinä ja seurakuntana tukea niitä, jotka joukostamme ovat lähetyskentällä tai suunnittelevat lähetystyöhön lähtöä. Ja sitten ei muuta kuin toimitaan!

"Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: "Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet!" (Room. 10:15)

Elina

Elina ja hänen miehensä Mikko toimivat lähetysjohtajina Majakassa. Lisätietoja Lähetys-Majakasta löydät täältä.