Ole yhteistyössä Jumalan kanssa

Ole yhteistyössä Jumalan kanssa

Titta 13. helmikuuta 2015

Kirjoitus on neljäs osa "Hedelmällinen elämä" -blogisarjassa (osa 1: http://www.majakka.net/weblog/hedelmallinen-elama-osa-1/,  osa 2: http://www.majakka.net/weblog/kasvata-juuria/), osa 3: http://www.majakka.net/weblog/kitke-rikkaruohot/

Ole yhteistyössä Jumalan kanssa

Jos minun on määrä olla hedelmällinen kristitty, minun täytyy olla yhteistyössä, kun Jumala karsii elämääni.  Johanneksen evankeliumissa (15:1-2) Jeesus sanoo: ”Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän poistaa kaikki oksat, jotka eivät tuota mitään. Sen lisäksi hän myös karsii niitä oksia, joissa on hedelmää, jotta ne tuottaisivat vieläkin suurempaa satoa.”

Useimmat meistä ajattelevat, että kun Jumala karsii, hän leikkaa pois syntisen ja pinnallisen, elämämme kuolleet oksat. Hän tekee niin, mutta hän leikkaa pois myös osia, jotka ovat eläviä ja menestyviä; tyydytystä tuottavan ihmissuhteen, hyvän terveyden. Jumala siis leikkaa pois myös hyviä asioita, jotta meistä tulisi terveempiä. On hyvä muistaa, että karsintasakset ovat rakastavan Jumalamme käsissä. Hän tietää, mitä tekee, ja hän tahtoo sitä, mikä on parhaaksemme.

Voi olla hämmentävää, että saadakseen vielä enemmän hedelmiä Jumala leikkaa pois osia, jotka mielestämme ovat tuottavia. Voimme olla jopa vihaisia, kun Jumala karsii meitä. Kun Jumala karsii meitä, uskomme hänen olevan meille vihainen. Ei hän ole vihainen. Sekoitamme helposti karsimisen ja rangaistuksen keskenään. Karsiminen ei ole rangaistus. Jumala yksinkertaisesti näkee, että sinä olet ihminen, joka voi kasvattaa enemmän hedelmää, ihminen, jossa on suuret mahdollisuudet, ihminen, jota hän haluaa käyttää merkittävällä tavalla.

Miten Jumala karsii minua? Hän käyttää ongelmia, paineita ja ihmisiä. Ihmiset arvostelevat minua ja asettavat minut kyseenalaiseksi. He haastavat minua ja epäilevät minua. Kuitenkin, Jumala voi käyttää elämäni kaikkia tilanteita auttaakseen minua kasvamaan, jos asenteeni vain on oikea. Hän voi käyttää mitä tilannetta tahansa - itse itselleni aiheuttamia, suuria pettymyksiä, taloudellisia vastoinkäymisiä, äkillistä sairautta, rakkaan ihmisen poismenoa.

Miksi Jumala tekee meille näin? Heprealaiskirjeessä (12.11) sanotaan: ”Kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta.” Tähän varmaan voimme kaikki yhtyä. Heprealaiskirjeen kirjoittaja kuitenkin jatkaa, että kuritus ”lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden”. Jumala tekee näin yhtä paljon meille siunaukseksi kuin itselleen kunniaksi.

Karsimisen päämäärä on myönteinen, se on meille tulevaksi siunaukseksi. Raamattu sanoo, että mikään ”kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 8:1). Jumala ei ”rankaise” tosi lapsiaan. Meidän rangaistuksemme kärsittiin ristillä.

Voiko Jumalan karsimistyö jäädä vaille tulosta? Voi, jos emme tee yhteistyötä hänen kanssaan. Jos vastustelemme, valitamme tai tulemme vihamielisiksi, luonteemme ei vahvistu Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jumala synnyttää meissä Hengen hedelmiä antamalla meidän kohdata tilanteita ja ihmisiä, jotka ovat täynnä juuri päinvastaisia ominaisuuksia. Hän opettaa meille rakkautta sijoittamalla meidät ei-rakastettavien ihmisten joukkoon. Hän opettaa meille iloa surun keskellä. Hän opettaa rauhaa sallimalla ärsytystekijöitä ympärillemme. Hän opettaa kärsivällisyyttä sallimalla asioita, jotka turhauttavat mieltämme.  Hän käyttää kaikkia näitä asioita tehdäkseen meistä hedelmällisemmän, mutta meidän on oltava yhteistyössä hänen kanssaan. Oikea keino ilmentää tuota yhteistyötä on ylistää Jumalaa kaikissa tilanteissa (1. Tess. 5:18).

Titta