Viime lauantain Jaakobin kirjeen raamattukurssin aluksi luin jakeita Jesajan kirjasta:

  • "Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä." (Jes. 55:1-2)
  • "Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin."  (Jes. 55:6-11)

Käytän helposti paljon rahaa ja aikaa  asioihin, jotka eivät minua todella ravitse.  Minulla ei tunnu löytyvän aikaa Jumalan tärkeäksi ilmoittamiin asioihin. Silti kaiken kiireeni ja keräämäni roinan keskellä on Jumalan antama  aika etsiä Häntä. Minun tulee valita tänään, toteutanko Jumalan suunnitelmaa omassa elämässäni vai omaa suunnitelmaani, joka johtaa rahan ja ajan antamiseen vääriin asioihin.

 
Jeesus sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'" Tänään voimme löytää Jumalan.  On aika tunnustaa synniksi väärät valintamme ja prioriteettimme.  On aika tehdä parannus siitä, että niin vähän luemme Raamattua ja vielä vähemmän aidosti opiskelemme Jumalan suusta lähteneitä sanoja.  Ja meille parannusta tekeville on lupaus Jumalan armahduksesta ja runsaasta anteeksiantamuksesta.

Kaipaamme Jumalan teitä ja suunnitelmia elämäämme. Niitä ajatuksia, jotka ovat valovuosien ja galaksien päässä meidän ajatuksistamme. Näihin ajatuksiin pääsemme kiinni Jumalan sanan avulla. Hänen sanansa saa meissä aikaan Jumalalle otollisia asioita ja saa elämässämme menestymään kaiken sen, mitä varten Jumala on meile Sanansa antanut.

Haastankin meidät kaikki lukemaan Raamattua ja opiskelemaan sitä. Voit vaikka aloittaa sen Majakan raamatunlukuohjelmasta. Opiskeluun saat hyvän startin Majakan raamattukurssilta. Tee nyt jo päätös raivata tilaa ensi kevään kurssille. Oikein nopeilla on myös mahdollisuus hypätä kyytiin viime lauantaina käynnistyneelle Jaakobin kirjeen kurssille.  Tule Majakalle hakemaan minulta  ensimmäisen kerran materiaali ja voit saman tien aloittaa opiskelut.


Antti Ronkainen, pastori, Majakan raamattukurssien vastuuopettaja