Monille Majakka-seurakunnan jäsenille ”livenäkin” tuttu Peter Nordberg, Ruotsin Arken-seurakunnassa vaikuttava raamatunopettaja, on kirjoittanut suppeahkon mutta mielenkiintoisen kirjan. Sen aihe on kristitylle keskeinen, mutta kenties joidenkin mielestä liian teoreettinen ja vaikeasti konkretisoitava. Alaotsikko heittää houkuttelevalta kuulostavan täyn: Anna Herralta saamasi elämän tulla todelliseksi.

Nordberg ankkuroi aiheen Raamattuun tunnettujen jakeiden kautta:

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” (Sananl 4:23)

”Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.” (Matt 15:19)

”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.” (2 Kor 3:18)

Nämä ja muut jakeet puhuvat usein toistetusta, mutta yhtä usein unohdetusta totuudesta: se, millä ruokimme ajatuksiamme, määrittää pitkälti mielemme (sielumme) tilan ja sitä myöden elämämme suunnan. Esimerkkinä voidaan mainita intuitio, jonka perusteella ihminen usein tekee päätöksiä jokapäiväisessä elämässään ilman tietoista harkintaa. Tämä intuitiohan ei ole ”neutraali”, vaan sitä ohjaavat usein muualta – ystäväpiiristä, mediasta ym. – tietoisesti tai tiedostamattomasti imetyt ajatusmallit ja asenteet.

Useimmat uskovat lienevät tietoisia siitä, että heidän käytöstään ohjaavissa ajattelutavoissa on parantamisen varaa jumalallisempaan suuntaan. Tämän muutoksen tulisi Nordbergin mukaan alkaa Raamatun sanan uskomisesta ja sen julistamisesta omaan elämään. Tässä on olennaista Kristus-keskeinen perusasenne, joka johdonmukaisesti noudatettuna pikkuhiljaa muuttaa uskovaa Herransa kaltaiseksi (2 Kor 3:18).

Toinen seikka, joka uskovan tulisi pitää selvänä, on hänen pysyvä vastuunsa omasta elämästään. Kuten eräs suomalainenkin vapaan suunnan saarnaaja huomautti, ylevän hengellinen puhe elämän antamisesta Jeesukselle voi etenkin nuorten uskovien kohdalla johtaa (ehkä tiedostamattomaan) oletukseen, että myös perusvastuu elämän etenemisestä siirtyy uskoontulon myötä Hänelle. Näinhän asia ei ole; Herra haluaa toki olla osallisena lapsensa elämässä ja antaa tälle voiman muutokseen, mutta Hän ei suinkaan ohjaa ihmistä ilman tämän omaa aktiivisuutta.

Nordberg huomauttaa, että kaikki ihmiset ottavat jatkuvasti vastaan fyysisiä ja sielullisia eli mielen alueen vaikutteita – jälkimmäiset voivat olla uskonnollisiakin. Kuitenkin vasta uudestisyntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen antaa mahdollisuuden ottaa vastaan myös aidosti hengellisiä totuuksia suoraan Jumalalta, vaikka ne tuntuisivat aluksi ”luonnollisen järjen” vastaisilta (1 Kor 2:6,14). Tästä huolimatta suuri osa uskovista kuuntelee vain sielullista viisautta sellaisissakin tilanteissa, joissa tarvitaan hengellistä ymmärrystä.

Jumala toki kykenee antamaan ihmeellisellä tavalla selkeitä, ”idioottivarmoja” viestejäkin, ja välillä Hän näin tekeekin. Useimmiten Hänen tahtonsa tunnistamiseksi tarvitaan kuitenkin pitkäjänteistä mielen uudistusta Raamatun tutkimisen, rukouksen ja Pyhän Hengen täyteyden kärsivällisen etsimisen kautta (Room 12:2). Mitä syvemmällä kristityn hengelliset juuret ovat Jumalan Sanassa (ei vain ulkoa opittuna jaelitaniana, vaan Pyhän Hengen kirkastamana totuutena), sitä vahvemmalla pohjalla hänen uskonsa kuten myös hänen hengellis-tiedollinen ymmärryksensä uskon sisällöstä ja lainalaisuudesta on.

Kirjassaan Nordberg käsittelee vielä muita keskeisiä aihealueen kysymyksiä: miten synti on vääristänyt ihmisen ymmärrystä sekä millä keinoin kristitty voi muuttaa ajatustapojaan Jumalan tahdon mukaisiksi ja miten hän voi murtaa haitallisia ”ajatusmaailman linnakkeita”. Keskeistä ei ole vain Jumalan käskyjen ja ohjeiden tunteminen, vaan ennen muuta Hänen rakkautensa ja ylitsevuotavan armonsa sisäistäminen, sekä Hänen suunnitelmansa löytäminen omalle elämälle. Mitä paremmin oppii katsomaan asioita ja tilanteita ”ylhäältä”, Jumalan ja iankaikkisuuden näkökulmasta, sitä helpompi on löytää ”jumalinen ja tyytyväinen” suhtautumistapa omaan elämäänsä. 

Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta on suppeaan kokoonsa nähden hyvinkin hintansa arvoinen kirja. Se tarjoaa tasapainoisen raamatullista opetusta aiheesta, joka jää tärkeydestään huolimatta usein huomiotta arkielämässä.

Ruotsinkielisen alkuteoksen arvioi: Markus

Peter Nordberg: Förvandlas genom sinnets förnyelse. Boklövet Arken, 2012. Kirjaa voi tiedustella Suomen Arkenista (linkki) tai ostaa Ruotsin Arkenin verkkokaupasta (linkki).