Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.' Silloin hekin vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa emmekä palvelleet sinua?'Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.' (RK: Matt. 25:42-45)

Johtakoon tämä tänään todella ajankohtainen vuoden 2009 Ekumeenisen vastuuviikon rukous meitä yksilöinä, seurakuntina ja yhteiskuntana myös käytännön tekoihin.

Elävä Jumala,
kaikkien Luoja ja ylläpitäjä,
armahda meitä.

Rukoilemme sinua niiden puolesta,
jotka elävät sotien ja onnettomuuksien,
rotuvihan ja yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ahdistamina. Rukoilemme pakolaisten ja kaikkien vainottujen puolesta. Rukoilemme niiden puolesta, joiden vapaus on riistetty ja joiden ihmisarvoa poljetaan ja hädänalaista asemaa hyväksikäytetään.

Varjele meitä välinpitämättömyydeltä  ja itsekkyydeltä.

Armahda meitä.

Rukoilemme sairaiden ja eri tavoin unohdettujen puolesta.

Rukoilemme pahoinpideltyjen ja laiminlyötyjen lasten puolesta.
Rukoilemme työttömien ja työn näännyttämien puolesta.
Auta meitä huomaamaan ympärillämme oleva hätä.
Anna rohkeutta toimia kärsimyksen lievittämiseksi
ja osoita meille keinot siihen.

Armahda meitä.

Rohkaise meitä kaikkia rakentamaan yhteiskuntaa,
jossa jokaista kohdellaan inhimillisesti ja jossa on turvallista elää.
Auta meitä muistamaan, että olemme osa luomakuntaasi.

Armahda meitä.

Elävä Jumala,
pyydämme Pyhän Hengen uudistusta seurakunnallesi,
niin että se julistaisi selkeästi ja rohkeasti suurta armoasi.

Herramme Jeesuksen nimessä.

 

Lähde: Rukous Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkokäsikirjasta (linkki), kuva: FreeImages.com/john jackson

FreeImages.com/Artist’s Member Name
john jackson
FreeImages.com/Artist’s Member Name