Seurakunta tekee hyvää Espoolle

Seurakunta tekee hyvää Espoolle

Antti Ronkainen 1. syyskuuta 2010

Tulin juuri Espoon helluntaikirkon ja Majakan järjestämän Urbaani Unelma –tapahtuman aloitustilaisuudesta. Jälleen kerran on luvassa upeita päiviä mahtavien ihmisten kanssa.

Mikä sitten on Urbaani Unelman tavoite? Kampanjan websivuston mukaan se on seuraava:

1. Toimia oman alueensa ihmisten parhaaksi (Jer. 29:7)

Uskomme, että seurakunta tekee hyvää Espoolle. Meillä on unelma Espoosta, jossa:

  • perheet voivat hyvin;
  • lapsista ja nuorista pidetään hyvää huolta;
  • yksinhuoltajat eivät koe jäävänsä yksin, vaan saavat apua vaativassa kasvatustehtävässään;
  • vanhukset voivat iloisin ja turvallisin mielin kohdata vanhuutensa ja kokea, että he ovat tärkeitä ja arvokkaita;
  • elämän murjomat eivät joudu heitteille, vaan heistä pidetään huolta ja jokainen voi löytää oman tärkeän paikkansa yhteiskunnassa;
  • päihteiden ja riippuvuuksien runtelemat ihmiset ja heidän läheisensä löytävät todellisen avun.

2. Antaa heille kokemus Jumalan rakkaudesta käytännössä hyvien tekojen avulla (Matt. 5:16, 25:40)

Espoolaisia vapaan suunnan seurakuntia on mukana päihdetyössä Ankkuri–avopalvelukeskuksen työn kautta. Seurakunnilla on laajaa diakoniatyötä ja mm. Majakan ruokapalvelun kautta voimme auttaa kymmeniä vähävaraisia ihmisiä. Urbaani Unelma jatkaa sitä työtä, jota seurakunnissa jatkuvasti tehdään. Tulemme siivoamaan Matinkylän rantaa ja tuomaan iloa vanhusten elämään kahdessa eri palvelutalossa.

3. Kutsua heitä Jeesuksen Kristuksen yhteyteen evankeliumin kertomisen kautta (Matt. 28:18-20; Room. 10:17).

Suurin ongelma Suomessa ja Espoossa ei ole työttömyys, välinpitämättömyys tai päihteet. Suurin ongelma on synti. Näemme sen seuraukset kaikkialla. Tätä ongelmaa ei voi poistaa sosiaalisilla ohjelmilla, poliittisella tahdolla tai ihmisten auttamisella. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita, mutta niillä ei ole voimaa kohdata perusongelmaa. Tähän pystyy vain Jumala, joka lähetti hyvyydessään poikansa, jotta yksikään ihminen ei joutuisi helvettiin, vaan voisi viettää iankaikkisuuden Jumalan rakkauden kohteena taivaassa (ks. Joh. 3:16). Urbaanissa Unelmassa haluamme kertoa monin eri tavoin ilosanoman Jeesuksesta, joka on valmis antamaan synnin runtelemaan sydämeen rauhan.

Haluan haastaa jokaista majakkalaista mukaan Urbaanin Unelmaan käytännön teoin ja rukouksin. Katso tapahtuman aikataulu ja tule mukaan tekemään hyvää Espoolle.

Antti Ronkainen