Spiraalimatka itseen ja toiseen

Spiraalimatka itseen ja toiseen

Markus 7. huhtikuuta 2011

Majakka-seurakunnan avioliittopienryhmä kokoontuu nyt kolmatta vuotta. Ryhmän tarkoituksena on käsitellä avioliittoon, elämään ja uskoon liittyviä asioita yhdessä, luottamuksellisessa seurassa. Väki on ehtinyt jossain määrin vaihtua, mutta pohdinnat ovat edelleen samankaltaisia. Siitä huolimatta en ole itse kestoaiheiden käsittelyyn kyllästynyt, eikä ryhmän muissakaan jäsenissä ole havaittavissa mielenkiinnon lopahtamista innokkaan keskustelun perusteella.

Mitä pidempään avioliittopiirissä on käynyt, sitä monisyisemmiksi siellä käsitellyt ”tututkin” asiat paljastuvat. Esimerkiksi lienee itsestään selvää, että lapsuuden kotitausta vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymistapoihin. Kuitenkin vasta pidempien keskustelujen ja pohdintojen jälkeen alkaa saada realistista kuvaa siitä, miten voimakkaasti varhaislapsuuden kokemukset ja suhteet vanhempiin pitävät otteessaan monen itsenäistyneenkin aikuisen psyykettä. Miehen ja vaimon roolit avioliitossa Raamatun mukaan ovat nopeasti kerrottu: vaimo heikompana astiana kunnioittakoon miestään, mies rakastakoon ja suojelkoon vaimoaan perheen päänä. Mutta miten muotoilla tämä periaate tavalla, joka tuo esille kummankin sukupuolen erityistarpeita palvelevan vastavuoroisuuden ihanteen, eikä pelkkää tunkkaista ”sovinismia”? Myös rakentavasta riitelystä ja konfliktien purkamisesta avioliitossa on kirjoitettu paljon kaunista ja viisasta tekstiä, mutta ”sillanrakentamisessa” tulee aina silloin tällöin uusia pulmia eteen, tavallisia perisyntisiä ihmisiä kun olemme.

Samat teemat toistuvat siis usein keskusteluissa – mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei edistymistäkin tapahtuisi. Avioliiton ja elämän pähkäily yhdessä on tuottanut useita osuvia havaintoja ja huomioita. Piiri tarjoaa arvokasta henkistä tukea aviopareille omien kokemusten jakamisen ja toisten osallistujien (usein varsin samankaltaisten) kokemusten kuulemisen kautta. Myös ryhmän antama rukoustuki on voimavara elämään ja lujittaa jäsenten ystävyyttä. Suosikkiaiheiden käsitteleminen on kuitenkin vähän kuin sipulin kuorimista, tai spiraalimaisesti asioiden ydintä kohti etenemistä. Palaamme aina silloin tällöin samoihin teemoihin, kuitenkin vähän uudelta kantilta – kokeneempina ja ehkäpä pikkuriikkisen entistä viisaampina. Jos avioliitto on matka eheään ja kokonaisvaltaiseen yhteyteen toisen ihmisen kanssa, mikäs sen mieluisampaa kuin istahtaa hetkeksi jakamaan matkan iloja, suruja ja oivalluksia ystävien kanssa – ja jatkaa taas matkaa, päämäärä kirkkaana edessä.

Markus, avioliittopienryhmäläinen